تراول ماگ چیست؟

تراول ماگ لیوانی میباشد که دمای سرد و گرم را درخودش نگه میدارد.

جنس تراول ماگ چیست؟

جنس تراول ماگ استیل 304 میباشد که این استیل ضد زنگ میباشد

کاربرد تراول ماگ

تراول ماگ به دلیل حفظ دما مناسب برای محل کار، مسافرت و باشگاه میباشد.

خرید ارزان